9 ธ.ค. 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ข่าว ช่อง 3)

9 ธ.ค. 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับมูลนิธิเพื่อการวิจัย…

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา กับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (aec-tv-online1.com)

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม…

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (tcnewsstation.com)

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม…

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (starsnews.net)

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม…

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (online-news.biz)

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม…

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (news-town.com)

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม…

Read More

มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน MOU การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา (siamrath.co.th)

มูลนิธิชัยพัฒนาจับมือมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน MOU การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ…

Read More