(12 ก.ค. 67) พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. จัดโดย Telecom Lover PDPC เปิดเวทีเสวนาระดับนานาชาติ “PDPA International Conference 2024 : Key Global Trends in Data Privacy” ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย PDPA เข้าร่วมงาน มากมาย

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมการสัม…

Read More

(6 ก.ค. 67) พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ได้จัดเลี้ยงถวายอาหาร คาว/หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เณร และแม่ชี รวมทั้งญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดถ้ำกฤษณา เขาใหญ่

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ได้จัดเลี้ยงถวายอาหาร คาว/หวาน แด่พระภิกษุสงฆ…

Read More

(10 ก.ค. 67) พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานการ นำเสนอผลงานการวิจัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2566 เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 121 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดี กทม.

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานการ …

Read More

(5 ก.ค. 67) ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล

  ผู้แทน สโมสรลูกเสือ วปอ. 3 ท่าน นำโดย พลโท ผศ.ทวี แจ่มจำรัส , พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิร…

Read More

(3-9 มิ.ย. 67) ร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 143

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More

สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน 1 “กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

..วิชาคน วิชาควาย ..วิชาชีวิตชาวนาไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั…

Read More