(29 ส.ค. 66) ร่วมกันไปอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More

(28 ส.ค. 66) ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาระสำคัญของการฝึกลูกเสือให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมิทธิ์พงษ์

เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More

(16 ส.ค. 66) มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง วันที่ 16 สิงหาคม…

Read More

14 มิ.ย. 66 ร่วมงานใน​พิธี​กรรมสวด​ภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ​คุณ​พัชรัช แสงสว่าง ภริยา พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง

พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการ ร่ว…

Read More

13-18 พ.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ ศึกษา ดูงานด้านการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More

26 เม.ย. 66 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์ อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อ 26 เมษายน 2566

พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้า…

Read More

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ”• พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ” • พลเอก …

Read More

12 เม.ย. 66 ขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

12 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน แล…

Read More

10 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ มูลนิธิ ร่วม พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 40 ณ หอประชุมกองทัพบก 10 เมษายน 2566 …เป็นเวลากว่า 18 ปี กับการพัฒนาเยาวชน ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จากปณิธานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ “ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมและความเป็นไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ …

Read More