10-11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ/ผู้วิจัย พบปะ พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อหารือการปฏิบัติงานในโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ พร้อมเชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

10-11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน …

Read More

11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อและคณะโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่การสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อและคณะโครงการวิจัย Bigdata เพื่อ…

Read More

10 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการ พบ รองเลขาธิการ ศอบต. เพื่อหารือการสัมมนาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคง Bigdata ใน 3 จชต. และส่งเอกสารเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนา 7-8 กค 65 ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

10 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ…

Read More