1-7 เม.ย. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ 3 ท่อน ALTC ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1-7 เม.ย. 65

1-7 เม.ย. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ 3 ท่อน ALTC ณ วชิราวุธวิทยาลัย เ…

Read More

30 มี.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้ข้อมูลในการสนับสนุนโรงเรียนในมูลนิธิรักเมืองไทย ณ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

30 มี.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่…

Read More

29 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะกรรมการ เยี่ยมพลตรีธานินทร์ สุวรรณคดี ซึ่งประสบอุบัติเหตุยานพาหนะตกถนน ภายหลังจากการร่วมแข่งขันกอล์ฟ ณ บ้านพัก จว.สงขลา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

29 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำ…

Read More

29-31 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ ลงพื้นที่ เพื่อทำการวิจัย “โครงการ Big data เพื่อความมั่นคงฯ” ในกลุ่มตัวอย่างที่ ตำรวจภูธรภาค9 , ตำรวจตระเวณชายแดน และ ศูนย์อำนวยการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต. ) จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ 29-31 มี.ค. 65เพื่อเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยฯ

Read More