26 เม.ย. 66 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์ อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อ 26 เมษายน 2566

พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้า…

Read More

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ”• พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ” • พลเอก …

Read More

12 เม.ย. 66 ขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

12 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน แล…

Read More

10 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ มูลนิธิ ร่วม พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 40 ณ หอประชุมกองทัพบก 10 เมษายน 2566 …เป็นเวลากว่า 18 ปี กับการพัฒนาเยาวชน ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จากปณิธานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ “ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมและความเป็นไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ …

Read More