8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมประชุมกับคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะทำงาน การกำจัดขยะอย่างถาวรและการนำของเหลือใช้ไปทำให้เป็นประโยชน์ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ภัตตาคารย่านสีลมฯ

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิ…

Read More

6-8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น( B.T.C. ) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ รร.นายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิ…

Read More

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือ อำเภอซับใหญ่…

Read More

2 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีการกุศลทางพุทธศาสนา ที่วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 มีนาคม 2566

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจั…

Read More