29-31 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ ลงพื้นที่ เพื่อทำการวิจัย “โครงการ Big data เพื่อความมั่คงฯ” ในกลุ่มตัวอย่างที่ ตำรวจภูธรภาค9 , ตำรวจตระเวณชายแดน และ ศูนย์อำนวยการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต. ) จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ 29-31 มี.ค. 65  เพื่อเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยฯ 

Read More

25 มี.ค.65 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมสุขภาพแพทย์แผนไทยทางเลือกร่วมพิธีถวายพระพุทธเมตตา และร่วมปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรี เขตลาดกระบัง กทม.

เมื่อ 25 มีนาคม 2565 พลเอก ดร. ภุชพงศ์  พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและ…

Read More

19 ก.พ. 65 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ณ วัดหัวตลุกวนาราม อ.ลาดยาว นครสวรรค์ (หลวงปู่ลี ตานงฺกโล)โดยมี ท่าน ศุภชัย สมเจริญ รองประธานท่านที่ 2 เป็นประธาน

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพั…

Read More

21 ก.พ. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดูผลงาน “Learning Center” โครงการอาหารกลางวัน โครงการสหกรณ์นักเรียน โครงการทหารพันธุ์ดี พืชผักสวนครัว โครงการที่พักนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ โดยมี นาง สุจิตรา ยาวิชัย ผอ.รร.บ้านบ่อหลวง น่าน ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเม…

Read More

17 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย39) อ.ระโนด จว.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเม…

Read More

23 ก.พ. 65 พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนรักเมืองไทยอย่างยั่งยืน และ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยตามโครงการต่างๆ

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนรักเมืองไทยอย่างยั่ง…

Read More

3 พ.ย. 64 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.สังขละ จว.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดูผลงาน “ห้องเรียนอัจฉริยะภาษาอังกฤษ” Smart English Classroom

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเม…

Read More