พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ กรรมการ ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2564 จาก ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ กรรมการ ร่วมอวยพรและขอพ…

Read More