14 พ.ค. 63 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริและคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากโควิด 19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย …

Read More

10 มี.ค. 64 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 1000 น.

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญคณะกรรมการ…

Read More