28 กรกฏาคม 2565 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส…

Read More

25 ก.ค. 65 นายสมประสงค์ สมศรี กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มอบรถเข็นวิลแชร์ ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 5 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

นายสมประสงค์ สมศรี กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มอบรถเข็นวิลแชร์ ให้…

Read More

13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระอริยะสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำไปประดิษฐานในโบสถ์ วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้สักการะบูชา

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยแ…

Read More

28 ก.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ประกอบพิธีอาศิรวาทเนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2565

Read More

21-24 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ

21-24 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน,…

Read More

17 ก.ค. 65 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี สุบิน แสงสว่าง บิดา พลโท ดร.สุรัต แสงสว่างดำรง รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2565 ที่วัดชีป่าสิตาราม อ.เมือง จ.ลพบุรี

17 ก.ค. 65 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน…

Read More

7-8 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ กรรมการมูลนิธิ/นักวิจัย โครงการ “วิจัยพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ Big Data เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อบรมการใช้งานนวัตกรรมต้นแบบ ฯ ให้กับ หน่วยงานตำรวจภูธรภาค 9 ,ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44, อบจ.อบต. และ นักวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ,โรงเรียน ในพื้นที่ ที่มีความสนใจเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7-8 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ด…

Read More