17 พ.ค. 64 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการและคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมมอบเงินสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด (และโรคระบาดต่างๆ)”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน…

Read More