26 เม.ย. 66 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์ อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อ 26 เมษายน 2566

พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่ผ้า…

Read More

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ”• พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ” • พลเอก …

Read More

12 เม.ย. 66 ขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

12 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน แล…

Read More

10 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ มูลนิธิ ร่วม พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 40 ณ หอประชุมกองทัพบก 10 เมษายน 2566 …เป็นเวลากว่า 18 ปี กับการพัฒนาเยาวชน ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จากปณิธานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ “ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมและความเป็นไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ …

Read More

8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมประชุมกับคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะทำงาน การกำจัดขยะอย่างถาวรและการนำของเหลือใช้ไปทำให้เป็นประโยชน์ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ภัตตาคารย่านสีลมฯ

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิ…

Read More

6-8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น( B.T.C. ) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ รร.นายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิ…

Read More

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือ อำเภอซับใหญ่…

Read More

2 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีการกุศลทางพุทธศาสนา ที่วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 มีนาคม 2566

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจั…

Read More

15-20 ม.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 947 สถาบัน พตส.13 เมื่อ 15-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายฝึกลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พลโทวัฒนา …

Read More