(29 ส.ค. 66) ร่วมกันไปอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More

(28 ส.ค. 66) ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาระสำคัญของการฝึกลูกเสือให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมิทธิ์พงษ์

เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More

(16 ส.ค. 66) มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง วันที่ 16 สิงหาคม…

Read More