9 ธ.ค. 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ข่าว ช่อง 3)

9 ธ.ค. 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ข่าว ช่อง 3)

Related posts