พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา กับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Related posts