10 มี.ค. 64 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 1000 น.

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 1000 น.

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน

Related posts