14 พ.ค. 63 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริและคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากโควิด 19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย ผู้แทนมูลนิธิรักเมืองไทย มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

Related posts