17 พ.ค. 64 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการและคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมมอบเงินสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด (และโรคระบาดต่างๆ)”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

no images were found

#มูลนิธิชัยพัฒนา #มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน #โควิด19 #TNN2 #ทรูวิช้่นส์ช่อง784
https://www.facebook.com/123328611069608/posts/3898877900181308/?d=n

 

Related posts