27 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 ณ วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 ณ วชิรพยาบาล

ดร. สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร. ปรีชาพงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะฯร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล, ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการวชิรพยาบาล, รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม นี้ ณ อาคารเพชรรัตน์
วชิรพยาบาล ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มอบให้รวมมูลค่า 800,000 บาท มีดังนี้
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 200 เครื่อง, ชุด PPE ป้องกันไวรัส 400 ชุด, ถุงรอยยิ้ม Roys 200 ชุด, ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 400 ขวด, ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด 19 จากเกร๊ทเตอร์ฟาร์มา 5,000 ชุด และขนมสาหร่ายเพื่อสุขภาพ 10 ลัง

Related posts