17 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย39) อ.ระโนด จว.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย39) อ.ระโนด จว.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

Related posts