23 ก.พ. 65 พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนรักเมืองไทยอย่างยั่งยืน และ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยตามโครงการต่างๆ

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนรักเมืองไทยอย่างยั่งยืน และ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยตามโครงการต่างๆ

Related posts