3 พ.ย. 64 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.สังขละ จว.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดูผลงาน “ห้องเรียนอัจฉริยะภาษาอังกฤษ” Smart English Classroom

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.สังขละ จว.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดูผลงาน “ห้องเรียนอัจฉริยะภาษาอังกฤษ” Smart English Classroom

Related posts