21 ก.พ. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดูผลงาน “Learning Center” โครงการอาหารกลางวัน โครงการสหกรณ์นักเรียน โครงการทหารพันธุ์ดี พืชผักสวนครัว โครงการที่พักนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ โดยมี นาง สุจิตรา ยาวิชัย ผอ.รร.บ้านบ่อหลวง น่าน ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดูผลงาน “Learning Center” โครงการอาหารกลางวัน โครงการสหกรณ์นักเรียน โครงการทหารพันธุ์ดี พืชผักสวนครัว โครงการที่พักนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ โดยมี นาง สุจิตรา ยาวิชัย ผอ.รร.บ้านบ่อหลวง น่าน ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป

 

   

 

 

Related posts