25 มี.ค.65 พลเอก ดร. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมสุขภาพแพทย์แผนไทยทางเลือกร่วมพิธีถวายพระพุทธเมตตา และร่วมปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรี เขตลาดกระบัง กทม.

เมื่อ 25 มีนาคม 2565
พลเอก ดร. ภุชพงศ์  พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมสุขภาพแพทย์แผนไทยทางเลือกร่วมพิธีถวายพระพุทธเมตตา และร่วมปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรี เขตลาดกระบัง กทม.

 

Related posts