1-7 เม.ย. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ 3 ท่อน ALTC ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1-7 เม.ย. 65

1-7 เม.ย. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ 3 ท่อน ALTC ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1-7 เม.ย. 65

Related posts