29 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะกรรมการ เยี่ยมพลตรีธานินทร์ สุวรรณคดี ซึ่งประสบอุบัติเหตุยานพาหนะตกถนน ภายหลังจากการร่วมแข่งขันกอล์ฟ ณ บ้านพัก จว.สงขลา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

29 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะกรรมการ เยี่ยมพลตรีธานินทร์ สุวรรณคดี ซึ่งประสบอุบัติเหตุยานพาหนะตกถนน ภายหลังจากการร่วมแข่งขันกอล์ฟ ณ บ้านพัก จว.สงขลา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 อาการดีขึ้นมาก ขวัญดี มีกำลังใจ

 

Related posts