30 มี.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้ข้อมูลในการสนับสนุนโรงเรียนในมูลนิธิรักเมืองไทย ณ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

30 มี.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้ข้อมูลในการสนับสนุนโรงเรียนในมูลนิธิรักเมืองไทย ณ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยนางจรวยพร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ มอบหมายให้ นายวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์ และนางปิญานุช และสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
https://www.facebook.com/bankorlormudor/

Related posts