10 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการ พบ รองเลขาธิการ ศอบต. เพื่อหารือการสัมมนาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคง Bigdata ใน 3 จชต. และส่งเอกสารเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนา 7-8 กค 65 ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

10 พ.ค. 65
พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการพบปะ นายชนธัญ แสงพุ่มรองเลขาธิการ ศอบต. ยะลา เพื่อหารือการปฏิบัติงานในโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ พร้อมเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

Related posts