10-11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ/ผู้วิจัย พบปะ พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อหารือการปฏิบัติงานในโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ พร้อมเชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

10-11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ/ผู้วิจัย พบปะ พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อหารือการปฏิบัติงานในโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ พร้อมเชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

Related posts