11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อและคณะโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่การสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

11 พ.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อและคณะโครงการวิจัย Bigdata เพื่อความมั่นคงฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่การสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. ใน 7-8 ก.ค. 65

ลานจอดรถหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

Related posts