17 ก.ค. 65 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี สุบิน แสงสว่าง บิดา พลโท ดร.สุรัต แสงสว่างดำรง รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2565 ที่วัดชีป่าสิตาราม อ.เมือง จ.ลพบุรี

17 ก.ค. 65 พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรี สุบิน แสงสว่าง บิดา พลโท ดร.สุรัต แสงสว่างดำรง รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2565
ที่วัดชีป่าสิตาราม อ.เมือง จ.ลพบุรี

Related posts