21-24 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ

21-24 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ

Related posts