7-8 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ กรรมการมูลนิธิ/นักวิจัย โครงการ “วิจัยพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ Big Data เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อบรมการใช้งานนวัตกรรมต้นแบบ ฯ ให้กับ หน่วยงานตำรวจภูธรภาค 9 ,ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44, อบจ.อบต. และ นักวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ,โรงเรียน ในพื้นที่ ที่มีความสนใจเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7-8 ก.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน, ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ และ กรรมการมูลนิธิ/นักวิจัย
โครงการ “วิจัยพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ Big Data เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อบรมการใช้งานนวัตกรรมต้นแบบ ฯ ให้กับ หน่วยงานตำรวจภูธรภาค 9 ,ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44, อบจ.อบต. และ นักวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ,โรงเรียน
ในพื้นที่ ที่มีความสนใจเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts