28 ก.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ประกอบพิธีอาศิรวาทเนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2565

Related posts