25 ก.ค. 65 นายสมประสงค์ สมศรี กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มอบรถเข็นวิลแชร์ ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 5 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

นายสมประสงค์ สมศรี กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มอบรถเข็นวิลแชร์ ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 5 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Related posts