3 สิงหาคม 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมด้วย ดร.ปัญญา กรรมการมูลนิธิฯ ไปร่วมการอบรมการฝึกสมาธิ “วิทิสา สมาธิ” โดยคณะวิทยากร หลวงพ่อวิริยังค์ ฯ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดราชาธิวาส

3 สิงหาคม 65
พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย พร้อมด้วย ดร.ปัญญา กรรมการมูลนิธิฯ ไปร่วมการอบรมการฝึกสมาธิ “วิทิสา สมาธิ” โดยคณะวิทยากร หลวงพ่อวิริยังค์ ฯ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดราชาธิวาส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

Related posts