19 ส.ค. 65 พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และพลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการ ฯ ได้ร่วมมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้กับนักศึกษา หลักสูตร พตส.12 สำนักงาน กกต. ชั้น 7 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านการฝึกและทดสอบความรู้ ทางการลูกเสือโดยสมบูรณ์ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

19 ส.ค. 65
พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และพลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการ ฯ ได้ร่วมมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้กับนักศึกษา หลักสูตร พตส.12 สำนักงาน กกต. ชั้น 7 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านการฝึกและทดสอบความรู้ ทางการลูกเสือโดยสมบูรณ์ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

Related posts