1 ธ.ค. 65 ประธานกรรมการมูลนิธิ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริพร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไป ศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

เมื่อ 1 ธันวาคม 65
ประธานกรรมการมูลนิธิ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริพร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไป ศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ..โดยมี พลเอก
วิจักขฐ์ ศิริบรรสพ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าโครงการทหารพันธ์ดี
นำชมโครงการและ ได้เข้าชมเรือนโรงปิดปลูกผักปลอดสารพิษ มีข้อความป้ายติดไว้ว่า
…เรามีหน้าที่ดูแลผัก
ผักมีหน้าที่ดูแลสุขภาพคุณ..

จากโครงการทหารพันธุ์ดี
ต่อยอด แนวคิดโครงการ
..บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
เป็นอีกแนวทางในการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้กับชุมชน

Related posts