15-20 ม.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 947 สถาบัน พตส.13 เมื่อ 15-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายฝึกลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 947 สถาบัน พตส.13 เมื่อ 15-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายฝึกลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี

 

Related posts