2 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีการกุศลทางพุทธศาสนา ที่วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 มีนาคม 2566

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ / เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีการกุศลทางพุทธศาสนา ที่วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 มีนาคม 2566

Related posts