6-8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น( B.T.C. ) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ รร.นายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ และ พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการมูลนิธิ ร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น( B.T.C. ) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ รร.นายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม

Related posts