8 มี.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมประชุมกับคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะทำงาน การกำจัดขยะอย่างถาวรและการนำของเหลือใช้ไปทำให้เป็นประโยชน์ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ภัตตาคารย่านสีลมฯ

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ ร่วมประชุมกับคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะทำงาน การกำจัดขยะอย่างถาวรและการนำของเหลือใช้ไปทำให้เป็นประโยชน์ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ภัตตาคารย่านสีลมฯ

Related posts