10 เม.ย. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ มูลนิธิ ร่วม พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 40 ณ หอประชุมกองทัพบก 10 เมษายน 2566 …เป็นเวลากว่า 18 ปี กับการพัฒนาเยาวชน ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จากปณิธานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ “ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมและความเป็นไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เลขาธิการ มูลนิธิ ร่วมพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 40 ณ หอประชุมกองทัพบก 10 เมษายน 2566

…เป็นเวลากว่า 18 ปี กับการพัฒนาเยาวชน ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ จากปณิธานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ “ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมและความเป็นไทย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

Related posts