Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ”• พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย

Quote : ” การศึกษาไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรด้านการศึกษา ”
• พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย
.
ติดตามรับชม รายการ รักเมืองไทย⎜ประชุมมูลนิธิรักเมืองไทย
ย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/HhAYo7zH2t8
#มูลนิธิรักเมืองไทย

Related posts