13-18 พ.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ ศึกษา ดูงานด้านการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ ศึกษา ดูงานด้านการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในด้านการพัฒนาประเทศ การสาธารณสุข และแผนการฟื้นฟูประเทศจีนให้รอดพ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2566

Related posts