(16 ส.ค. 66) มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง , นายสมชาย ลักษณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง , นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และนายอนุชา ปงลังกา นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงไฟฟ้า) ให้กับ นายสมคิด แว่นศิลา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 16 บ้านเตาขนมจีน ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณสุพจน์ – คุณพิจิตร จารุเนตร และนายสมประสงค์ สมศรี ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายคำไพ กำแพงเพชร สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 16 , นางสาวสุกัลยา ศรีทองใบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเตาขนมจีน ร่วมกันรับมอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย และแสดงความขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมืองกำแพงเพชร

Related posts