(29 ส.ค. 66) ร่วมกันไปอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566
พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/นายกสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและคณะกรรมการฯ ร่วมกันไปอวยพร
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมกันนี้ได้แนะนำตัวกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใหม่จำนวน 3 ท่าน และรับพร ของที่ระลึก
ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอัมรินทร์

 

Related posts