(1 ก.ย. 66) ต้อนรับ กรรมการมูลนิธิ ท่านใหม่ จำนวน 3 คน

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงความยินดีในการต้อนรับ กรรมการมูลนิธิ ท่านใหม่ จำนวน 3 คน คือ1.นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว 2.นายทศพล สถิตย์วิทยานุกูล และ 3.พลเอกราเมศ สันติบุตร เมื่อ 1 กันยายน 2566
ณ ที่ทำการมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพ พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้ในโอกาสเดียวกัน ต่อจากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้นำคณะกรรมการเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อแนะนำตัวกรรมการท่านใหม่พร้อมทั้งขอรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

Related posts