(10 พ.ย. 66) เข้ารับ การฝึกการช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธีการกดหน้าอก ( C P R ) ประกอบการใช้เครื่องมือไฟฟ้า ( A E D )โดยมี พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการจิตอาสา ในพระองค์ ให้การอบรม บรรยายทางวิชาการการฝึก

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน,ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ/กรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ,นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กรรมการมูลนิธิ ฯ เข้ารับ การฝึกการช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธีการกดหน้าอก ( C P R ) ประกอบการใช้เครื่องมือไฟฟ้า ( A E D ) โดยมี
พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการจิตอาสา ในพระองค์ ให้การอบรม บรรยายทางวิชาการ
การฝึกในโครงการนี้ จัดโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ ห้อง 402 รัฐสภา ชั้น 4 ถ.สามเสน กทม. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

Related posts