(19 พ.ย. 66) ร่วมบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองแสะ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พลเอกภุชพงศ์ -ดร.ฐาณิญาพงษ์ศิริ, พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช พลตรีศุภชัย พรหมรุ่งเรือง, พลตรีประพิณ ทองสุข, เพื่อน ตท.1733 ล้านนา และกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นประธานร่วมบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดหนองแสะ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ .วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างศาลาในการสอนปฏิบัติกรรมฐาน โดยอัญเชิญพระพุทธเมตตาสิงห์หนึ่งสัมฤทธิ์เศรษฐีดวงดี มาประดิษฐาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธานเททองหล่อองค์พระพุทธรูป
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

 

Related posts